ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

1, 2, 4, 6, 12 φορές το χρόνο με 1 ή 2 δειγματα ανά συμμετοχή

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ μεμονωμένα

 • Φιαλίδιο κλινικής χημείας-32 παράμετροι
 • φιαλίδιο αιματολογίας-8 παράμετροι
 • φιαλίδιο ανοσολογίας-29 παράμετροι: περιέχει ταυτόχρονα

Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς

Πρόγραμμα ορμονών αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας

Πρόγραμμα δεικτών νεοπλασίας (καρκινικοί δείκτες) κλπ

 • φιαλίδιο πήξης- 8 παράμετροι
 • φιαλίδιο ούρων-13 παράμετροι
 • φιαλίδιο βακτηριολογίας
 • φιαλίδιο ειδικών πρωτεινών-10 παράμετροι
 • φιαλίδιο Τ.Κ.Ε-8 παράμετροι
 • φιαλίδιο HBA1c
 • φιαλίδιο FOB
 • φιαλίδιο ηλεκτροφόρησης-5 παράμετροι
 • φιαλίδιο καρδιακών δεικτών-8 παράμετροι
 • φιαλίδιο ορολογικών εξετάσεων-30 παράμετροι


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ πακέτου

Για τιμές μεμονωμένων προγραμμάτων και πακέτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 26220 26330 ή στείλτε μας email: ioniadg@gmail.com


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ και ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

 • Αίτηση παραγγελίας
 • επιβεβαίωση κατάθεσης ποσού
 • οριστικοποίηση παραγγελίας
 • παράδοση παραγγελίας στον πελάτη περίπου μετά από έναν μήνα
 • εκτέλεση των εξετάσεων που αφορούν τα φιαλίδια στα αντίστοιχα μηχανήματα
 • παράδοση των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά την εταιρεία μας-
 • καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε στατιστικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου
 • ανάρτηση των αποτελεσμάτων μετά από 2-3 μήνες στο διαδίκτυο από το πανεπιστήμιο
 • ενημέρωση πελατών και αποστολή αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά


ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 Προς διευκόλυνση των πελατών η Διαδικασία ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία μας .


 • Τα αποτελέσματα φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρείας και αποθηκεύονται για τον πελάτη για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την έκδοση.
 • Είναι στην διάθεση του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή τα ζητήσει ακόμα και σε περίπτωση που δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
 • Η εταιρεία δεσμεύεται για το απόρρητο της χρήσης των αρχείων και για την αποθήκευση αυτών.

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης θέλει να ακολουθήσει την διαδικασία ο ίδιος πρέπει να το δηλώσει στην φόρμα ενδιαφέροντος.