ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

 Εμείς στην ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διενεργούμε


Εσωτερικές επιθεωρήσεις και σύνταξη Πλάνου Ενεργειών.

Σε συνεργασία με τους συντελεστές της Διοίκησης των επιχειρήσεων

 Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 26220 26330

Email: ioniadg@gmail.com