ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

 

 

Δήλωση αποποίησης ευθυνών: 

 

Το παρόν κείμενο έχει δημιουργηθεί, με σκοπό την ενημέρωση. Χρησιμοποιώντας το, συμφωνείτε με τη δήλωση και αποδέχεστε πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση που αφορά το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων της εταιρείας.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  θα πράττει ότι είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

 

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει σύνδεσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν πως δεν έχουμε οποιονδήποτε έλεγχο επάνω σε ιστοσελίδες πέραν του [domain name]. Εάν παρέχετε πληροφορίες σε μία ιστοσελίδα στην οποία εισήλθατε μέσω συνδέσμου από την ιστοσελίδα μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία του απορρήτου σας. Προτείνουμε να είστε πάντα προσεκτικοί κατά την υποβολή δεδομένων τρίτες ιστοσελίδες και να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε ιστοσελίδας.

 

Οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι'αυτούς, η εταιρεία στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αν θεωρείτε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για:

Να προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικά, ρατσιστικά) να έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και να  παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
Να παραπλανεί οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, να ζημιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή τρίτων, να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της, να εμποδίζει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο.

 

Πνευματική ιδιοκτησία:

 

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοσελίδας αποτελούν  πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνισή του υλικού αυτού στον ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για:

αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 

Επίσης να μη παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή να παρέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστών  καθώς και κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας όπωσ συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αμαλιάδας.

 

Με εκτίμηση,
εκ της Διευθύνσεως

 

 

ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ